Podziękowania

Z całego serca pragniemy podziękować Wam za okazane serce i wsparcie.
Dzięki waszej pomocy wiemy, że nie jesteśmy sami i pamiętacie o nas. To jest bardzo ważne i żadne słowa nie są w stanie wyrazić wdzięczności za Waszą pomoc i wsparcie.
Dziękujemy wszystkim darczyńcom za przekazanie Miłoszkowi i Szymusiowi 1% swojego podatku oraz darowizny.
Pragniemy też podziękować za przekazanie naszych ulotek swoim znajomym.
Niezmiernie cieszymy się, że dzięki Waszemu wsparciu możemy chłopcom zapewnić prywatną rehabilitację, sprzęt oraz wszelkie niezbędne pomoce.
Dziękując, mamy nadzieję, że będziemy mogli liczyć na Waszą pomoc również w przyszłym roku.