Fundacja "Słoneczko"

Fundacja „Słoneczko” powstała 9 stycznia 2004 roku i zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Poznaniu pod nr. KRS 0000186434, a status organizacji pożytku publicznego otrzymała 09.02.2005 roku.

Głównym celem naszej fundacji jest pomoc osobom niepełnosprawnym w pozyskiwaniu środków potrzebnych na rehabilitację, leczenie oraz sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny.

Cele fundacji:

  • otwieranie i prowadzenie bezpłatnych subkont
  • promowanie działalności rehabilitacyjnej
  • aktywizowanie ludzi zdrowych, a zwłaszcza na rzecz działalności rehabilitacyjnej
  • inicjowanie i wspieranie działalności naukowo-badawczej i popularno-naukowej w zakresie teorii i praktyki procesów rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych

 


 

Stowarzyszenie powstało w roku 2003, jako "Internetowy Klub Bliźniaka". W czerwcu 2009 roku zmieniło swoją nazwę na „Podwójny Uśmiech" stowarzyszenie na rzecz bliźniąt i jest organizacją rodziców pragnących wymieniać swoje doświadczenia, wiedzę, popularyzować Internet, jako platformę wymiany informacji oraz wspierać przyszłych i początkujących „podwójnych” rodziców. Ponadto Stowarzyszenie tworzy grupy wsparcia oraz internetowe forum dyskusyjne, zbiera informacje o ciąży wielopłodowej, a także wspiera rehabilitację bliźniąt. Jest ono także otwarte na przyjaciół i sympatyków bliźniąt oraz wszystkich tych, którzy pragną pomagać rodzicom wychowującym bliźnięta.
Stowarzyszenie powstało głównie dlatego, że w Polsce nie było organizacji zajmującej się wsparciem rodziców bliźniąt. Jest to wynikiem mylnego przeświadczenia, że pomocy wymagają wyłącznie rodziny patologiczne. Dlatego jednym z podstawowych celów stowarzyszenia jest zmiana tego negatywnego stereotypu.        
W odróżnieniu od Polski prawie na całym świecie istnieją i doskonale funkcjonują organizacje i stowarzyszenia zajmujące się pomocą dla „podwójnych” rodziców. Wynika to z ustawicznego wzrostu liczby ciąż mnogich będącego efektem postępów współczesnej medycyny.
     W ramach prowadzonej działalności, jednym z najważniejszych zadań, jakie postawiło przed sobą stowarzyszenie, jest działanie na rzecz bliźniąt niepełnosprawnych i wymagających rehabilitacji. Zadanie to jest realizowane poprzez niesienie pomocy rzeczowej i finansowej oraz działalność charytatywną.  


Stowarzyszenie "Podwójny Uśmiech" jest Organizacją Pożytku Publicznego