Jak nam pomóc

Stowarzyszenie "Podwójny uśmiech" wspiera rehabilitację chłopców poprzez:

  • Sprzedaż cegiełek na ich leczenie
  • Mailing i informowanie o akcji "1% dla bliźniąt" na stronie internetowej plus zbieranie wpłat 1%
  • Loterie fantowe na ich rehabilitację

Zebrane środki będą przeznaczone m.in. na:

  • Prywatną rehabilitację
  • Sprzęt rehabilitacyjny
  • Wizyty u specjalistów (ortopeda, neurolog, neurochirurg, okulista, alergolog, laryngolog)
  • Leki
  • Dowóz na zabiegi rehabilitacyjne
  • Pomoce szkolne

Podaruj! Możesz zmienić czyjeś życie!

Jeśli chcecie przekazać pieniądze Miłoszkowi i Szymonowi.Konto do wpłacania darowizn:
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Słoneczko. 77-400 Złotów, Stawnica 33
Nr konta: 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010 Tytuł wpłaty: Miłosz i Szymon Buras 430/B

 


Przekaż część swojego podatku

Od 2016 roku chłopcy przeszli pod opiekę Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Słoneczko. Aby przekazać 1% podatku Miłoszowi i Szymonowi należy: w rubryce KRS wpisać 0000186434, a w rubryce cel szczegółowy: Miłosz i Szymon Buras 430/B.